معرفی محصولات

شركت نيلگون دنيز اميد توليد كننده رنگ و پوشش هاي صنعتي وحفاظتي و تزئيني و محصولات وابسته و بازرگاني مواد شيمیايي و فعال در صنايع رنگ و رزين